upFlash News


ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കായി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും വിവരങ്ങളും പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന ഈ ചെറിയ സംരംഭത്തിലേയ്ക്ക്‌ താങ്കള്‍ക്ക്‌ ഹാര്‍ദ്ദമായ സ്വാഗതം. .സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളിലെ വിശിഷ്യാ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക്‌ പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയാണ്‌ ഈ സംരംഭം. ഇത്‌ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ നിയമവശങ്ങളെ പ്രതിപാതിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയല്ല. മറിച്ച്‌ വകുപ്പിലെ ദൈനംദിന പ്രവ്യത്തികളില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ പറ്റിയ നുറുങ്ങുകളും വിവരങ്ങളുമാണ്‌ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. അറിവ്‌ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്‌. കൂടുതല്‍ അറിയുക കൂടുതല്‍ സ്വതന്ത്രരാവുക. കിട്ടിയ അറിവ്‌ മറ്റുള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക്‌ പകരുക. നല്ലൊരു സര്‍വ്വീസ്‌ നല്‍കുക.(ഈ സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്തരവുകളും ഫയലുകളും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ സേവ് ചെയ്ത് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം പ്രിന്‍റ് എടുക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം വ്യക്തമല്ലാത്ത പ്രിന്റുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. )

Click Download Button- Open the file from Downloaded Folder in Your Computer system

താഴെക്കാണുന്നലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മലയാളം ഫോണ്ടുകള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത്, അണ്‍സിപ്പ് ചെയ്ത് അവകോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡറില്‍ (C Drive/Window/Fonts ) പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.മലയാളം ഫോണ്ടുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


GAIN PF

 പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 04.10.2016Circular - GAIN PF
1) Circular


GAIN PF


Thursday, January 29, 2015

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ 01/01/2014 മുതല്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും 2015 ല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമായ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയില്‍ പ്രൊമോഷന്‍ ലഭികാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ (എല്‍ ഡി) സാദ്ധ്യതാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 
അപാകതയുണ്ടെങ്കില്‍ അതാത് ഓഫീസ് മേധാവി മുഖാന്തിരം പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും അറിയിപ്പ്. സാധ്യതാ പട്ടികയും സര്‍ക്കുലറും കാണുന്നതിനായി  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


Restricted holiday for Nadar Community.GO(MS) No 354-2014-Gen.Adm dated 22-12-2014


കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ എല്‍ ഡി ക്ലാര്‍ക്ക്/ എല്‍ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികകളിലുണ്ടാവുന്ന 10 ശതമാനം ഒഴിവുകളിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സര്‍വ്വീസിലുള്ള ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്, റിക്കാര്‍ഡ് അറ്റന്‍ഡര്‍ തസ്തികളിലുള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള താല്‍ക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
        സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പരാതിയുള്ളവര്‍ ആയത് 31/03/2015 നു മുമ്പായി രേഖാമൂലം സേവനപുസ്തകം സഹിതം  ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മുഖാന്തിരം ഈ ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  നിശ്ചിത തീയതിക്കു ശേഷം  താല്‍ക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ്.   ആയതിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന പരാതികള്‍ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

കണ്ണുര്‍ ജില്ലയിലെ 2015-16 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള അദ്ധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകള്‍ ഈ ഓഫീസില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ന്‍റെ മേലൊപ്പ് സഹിതം 31/03/2015 ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
സര്‍ക്കുലര്‍                                   അപേക്ഷാ ഫോറത്തിന്‍റെ മാതൃക

കണ്ണുര്‍ ജില്ലയില്‍ ഒരേ ഓഫീസില്‍ 5/ 3 വര്‍ഷം തുടര്‍ച്ചയായി സേവനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ക്ലാര്‍ക്ക്/ ടൈപ്പിസ്റ്റുമാരുടെ (01/01/2015 ന് 5 വര്‍ഷം)   സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകള്‍ ഈ ഓഫീസില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ന്‍റെ മേലൊപ്പ് സഹിതം 31/03/2015 ന്  മുമ്പായി ഈ ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
സര്‍ക്കുലര്‍                                   അപേക്ഷാ ഫോറത്തിന്‍റെ മാതൃകSSLC HALL TICKET
(18/02/2015 ബുധന്‍ വരെ കാസര്‍ഗോഡ് മുതല്‍ തൃശൂര്‍ വരെ ജില്ലകള്‍ക്കും ശേഷം 21/02/2015 ശനിവരെ ബാക്കിജില്ലകള്‍ക്കും)  SSLC Hall Ticket Published - Circular

Transfer of Ministerial(Gazetted) staff

Payment of Dearness Allowance to Government Employees and Dearness Relief to pensioners:::::::Revised D A Order GO (P)No.72/2015/Fin Dated 07/02 /2015

 DPC Lower 2015-Details of CR received /Defective CRs/Crs for the period not available

 Retirement on superannuation of Gazetted ministerial staff

General Transfer of Junior Superintendents

Implemetation of nodal officers

Final Seniority list of senior superintendents in the General Education Department for the period from 17.04.2010 to 17.09.2012

Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET)

No comments:

Post a Comment