upFlash News


ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കായി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും വിവരങ്ങളും പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന ഈ ചെറിയ സംരംഭത്തിലേയ്ക്ക്‌ താങ്കള്‍ക്ക്‌ ഹാര്‍ദ്ദമായ സ്വാഗതം. .സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളിലെ വിശിഷ്യാ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക്‌ പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയാണ്‌ ഈ സംരംഭം. ഇത്‌ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ നിയമവശങ്ങളെ പ്രതിപാതിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയല്ല. മറിച്ച്‌ വകുപ്പിലെ ദൈനംദിന പ്രവ്യത്തികളില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ പറ്റിയ നുറുങ്ങുകളും വിവരങ്ങളുമാണ്‌ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. അറിവ്‌ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്‌. കൂടുതല്‍ അറിയുക കൂടുതല്‍ സ്വതന്ത്രരാവുക. കിട്ടിയ അറിവ്‌ മറ്റുള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക്‌ പകരുക. നല്ലൊരു സര്‍വ്വീസ്‌ നല്‍കുക.(ഈ സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്തരവുകളും ഫയലുകളും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ സേവ് ചെയ്ത് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം പ്രിന്‍റ് എടുക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം വ്യക്തമല്ലാത്ത പ്രിന്റുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. )

Click Download Button- Open the file from Downloaded Folder in Your Computer system

താഴെക്കാണുന്നലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മലയാളം ഫോണ്ടുകള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത്, അണ്‍സിപ്പ് ചെയ്ത് അവകോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡറില്‍ (C Drive/Window/Fonts ) പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.മലയാളം ഫോണ്ടുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


GAIN PF

 പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 04.10.2016Circular - GAIN PF
1) Circular


GAIN PF


Tuesday, December 9, 2014

HSA-മാരുടെ സര്‍വീസ് കാര്‍ഡുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പില്‍ 1.1.2001 മുതല്‍ 31.12.2006 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ 
നിയമിതരായ HSA-മാരുടെ സര്‍വീസ് കാര്‍ഡുകള്‍ തയ്യാറാക്കി പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ 
നേരിട്ട് DPI-ക്ക് ജനുവരി 15-നകം സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം.  സര്‍ക്കുലറും
 സര്‍വ്വീസ് കാര്‍ഡിന്‍റെ മാതൃകയും കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വകുപ്പ്തല പ്രൊമോഷന്‍ കമ്മറ്റി (ഡി.പി.സി)-ഹയര്‍/ലോവര്‍- കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കണം
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഹൈസ്ക്കൂള്‍/ ട്രെയിനിങ് സ്ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍/ ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ മുതല്‍ അഡീഷണല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ വരെയുള്ള  ടീച്ചിങ്ങ് വിഭാഗം തസ്തികകളിലേക്കും സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്, നൂണ്‍ഫീഡിങ്ങ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ മുതല്‍ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫീസര്‍ വരെയുള്ള മിനിസ്ടീരിയല്‍ വിഭാഗം തസ്തികകളിലേക്കും ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്‍കുന്നതിനായുള്ള വകുപ്പ്തല പ്രൊമോഷന്‍ കമ്മറ്റി (ഡി.പി.സി) കൂടി സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്കായി ഹെഡ്ക്ലാര്‍ക്ക് മുതല്‍ സീനിയര്‍ അഡ് മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് വരെയുള്ള മിനിസ്ടീരിയല്‍ ജീവനക്കാരുടേയുംഎച്ച്.എസ്.എ മുതല്‍ ജോയന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍ വരെയുള്ള ടീച്ചിങ്ങ് വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടേയും 'കോണ്‍ ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍' സ്വയം വിലയിരുത്തല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സഹിതം പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് 15/01/2015 നുള്ളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയക്ടര്‍മാര്‍ മുഖാന്തിരം സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കുലര്‍. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വകുപ്പ്തല പരീക്ഷാ യോഗ്യത-ഒഴിവാക്കല്‍ 6 മാസത്തേക്കു നീട്ടി 
50 വയസ് തികഞ്ഞ ഗവ. ഹൈസ്ക്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരെ ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍/ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ പ്രൊമോഷന്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് വകുപ്പ്തല പരീക്ഷ പാസാകണമെന്ന നിബന്ധനയില്‍ നിന്നും  ആറ് മാസത്തേക്ക് കൂടി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ്
ഉത്തരവ് കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ആര്‍ എം എസ് എ - സ്ക്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള ഫണ്ട് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍:

No comments:

Post a Comment