upFlash News


ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കായി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും വിവരങ്ങളും പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന ഈ ചെറിയ സംരംഭത്തിലേയ്ക്ക്‌ താങ്കള്‍ക്ക്‌ ഹാര്‍ദ്ദമായ സ്വാഗതം. .സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളിലെ വിശിഷ്യാ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക്‌ പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയാണ്‌ ഈ സംരംഭം. ഇത്‌ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ നിയമവശങ്ങളെ പ്രതിപാതിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയല്ല. മറിച്ച്‌ വകുപ്പിലെ ദൈനംദിന പ്രവ്യത്തികളില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ പറ്റിയ നുറുങ്ങുകളും വിവരങ്ങളുമാണ്‌ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. അറിവ്‌ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്‌. കൂടുതല്‍ അറിയുക കൂടുതല്‍ സ്വതന്ത്രരാവുക. കിട്ടിയ അറിവ്‌ മറ്റുള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക്‌ പകരുക. നല്ലൊരു സര്‍വ്വീസ്‌ നല്‍കുക.(ഈ സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്തരവുകളും ഫയലുകളും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ സേവ് ചെയ്ത് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം പ്രിന്‍റ് എടുക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം വ്യക്തമല്ലാത്ത പ്രിന്റുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. )

Click Download Button- Open the file from Downloaded Folder in Your Computer system

താഴെക്കാണുന്നലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മലയാളം ഫോണ്ടുകള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത്, അണ്‍സിപ്പ് ചെയ്ത് അവകോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡറില്‍ (C Drive/Window/Fonts ) പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.മലയാളം ഫോണ്ടുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


GAIN PF

 പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 04.10.2016Circular - GAIN PF
1) Circular


GAIN PF


Sunday, May 4, 2014


SSLC SAY 2014 online Registration from the selected centres will be starting on 05/05/2014 1 pm to 06/05/2014  5 pm.Transfer & Postings to the cadre of Heads of Departmental Schools

Aided Status for Buds School-Special Schools G.O.(P)No.69/14/G.Edn Dt. 28/04/2014 

Extracurricular activity for students

Introduction of new common bill Form TR 59 (A) for drawing non-salary claims from the treasuries

അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍, എയിഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ തുടര്‍ന്ന് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

        2014 ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി നടന്ന സെറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയ എസ്.സി/എസ്.റ്റി/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി/ഒ.ബി.സി നോണ്‍ ക്രിമിലെയര്‍ വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെടുന്നവരില്‍ ജാതി/വിഭാഗം തെളിയിക്കുന്ന സ്വീകാര്യമായ രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് എല്‍.ബി.എസ് സെന്ററിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ ലിസ്റ്റില്‍പ്പെടാത്ത അര്‍ഹതപ്പെട്ട പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികളില്‍ ഒ.ബി.സി നോണ്‍ ക്രിമിലെയര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ ഡിസംബര്‍ ഒന്‍പതിന് മുമ്പ് ആറ് മാസത്തിനുള്ളില്‍ ലഭിച്ച അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. പകര്‍പ്പുകള്‍ സ്വീകരിക്കില്ല. എസ്.സി/എസ്.റ്റി/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ടവര്‍ അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഈമാസം 15 ന് മുമ്പ് ഹാജരാക്കണം. പകര്‍പ്പുകള്‍ ഹാജരാക്കിയവര്‍ അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സെറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി നല്‍കണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് തിരുവനന്തപുരം എല്‍.ബി.എസ്. സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ഫോണ്‍ : 0471-2560311, 312, 313.       
        നാല് മുതല്‍ എട്ട് വരെ ക്ലാസുകളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് പാഠ്യേതര വിഷയം കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു. പ്രധാനമായും കലയും സാഹിത്യവും ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ നൈസര്‍ഗിക കഴിവുകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തിത്വവികസനം സാധ്യമാക്കുക, കൂടുതല്‍ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉതകുംവിധം കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ നടപടി. എല്ലാ ആഴ്ചയിലെയും വെള്ളിയാഴ്ച അവസാന പിരീഡ് ഇതിനായി മാറ്റിവയ്ക്കാമെന്നും ഇതിന്റെ ചുമതല അതത് ക്ലാസ്ടീച്ചര്‍ക്ക് ആയിരിക്കുമെന്നും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. 
       പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഹൈസ്‌കൂളുകളില്‍ ഐ.ഇ.ഡി.എസ്.എസ് റിസോഴ്‌സ് അധ്യാപകരായി കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനത്തിന് യോഗ്യതയുള്ളവരില്‍ നിന്നും നിശ്ചിത പ്രൊഫോര്‍മയില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷ മെയ് 14 ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കുമുമ്പായി പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ ലഭിക്കണം.

No comments:

Post a Comment